• Uczestnik kursu gruntownie powtórzy wiedzę z zakresu wszystkich epok literackich, analizy tekstu literackiego, języka polskiego, czytania ze zrozumieniem, wybierze temat prezentacji, napisze opis bibliograficzny, zbierze materiał, napisze konspekt a następnie opracuje temat w postaci wypracowania. Pozna również zasady poprawnej prezentacji ustnej, sposoby prezentacji oraz sposoby walki ze stresem.

    W ramach każdego modułu ćwiczone będą wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym. Każde zajęcia będą więc prawdopodobnym przykładowym egzaminem.
    W ramach kursu omawiana jest podstawa programowa (która jest wymagana na poziomie podstawowym).