Rada Rodziców
Dodane przez matewa dnia Wrzesień 19 2015 21:16:21

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 roczna składka na fundusz Rady wynosi 150 PLN.

Powyższa składka jest dobrowolna, ale dzięki funduszowi RR możemy wpływać na poziom nauczania w szkole oraz przyczyniać się do tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole.

Finanse Rady Rodziców są corocznie kontrolowane przez komisję rewizyjną.

Bardzo prosimy o wpłaty wg deklarowanych kwot.

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców mogą być dokonywane w całości lub w ratach półrocznych, kwartalnych lub miesięcznych: