Rada Rodziców

W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 roczna składka na fundusz Rady wynosi 160 PLN.

Powyższa składka jest dobrowolna. Finanse Rady Rodziców są corocznie kontrolowane przez komisję rewizyjną.
Wpłaty na rzecz Rady Rodziców mogą być dokonywane w całości lub w ratach półrocznych, kwartalnych lub miesięcznych:

 • w sekretariacie szkoły od 8:00 do 16:00,
 • na konto Rady Rodziców:
  Nr rachunku:32 1240 3350 1111 0000 3540 2448 Pekao S. A.
 • NIP 8381781871
 • Właściciel rachunku: Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.
  Adres właściciela rachunku: ul. J. J. Kacperskiej 6a, 96-300 Żyrardów
  Tytuł płatności: darowizna na cele oświatowe,
  nazwisko i imię ucznia, klasa.