Ubezpieczenia

Dobrowolne ubezpieczenie uczniowskie na rok szkolny 2023/2024 realizowane jest bezgotówkowo poprzez wpłaty na rachunek bankowy nr :

68 1020 1042 0000 8202 0398 2857
odbiorca CUW w Żyrardowie
koniecznie podając imię, nazwisko ucznia, klasę, z dopiskiem LO

składka 29,00zł
– składka 43,00zł
– składka 58,00zł

W sprawach szczegółów dotyczących ubezpieczenia prosimy o kontakt:
Broker Ubezpieczeniowy Grażyna Zielińska, Aleja Partyzantów 7, 96-300 Żyrardów,
tel. 46 855 56 25 w. 201, 816 09 05 w. 201, 816 09 06 w. 201
tel. komórkowy biuro: 604 091 961
e-mail: broker-mkb@02.pl