Ubezpieczenia

Dobrowolne ubezpieczenie uczniowskie na rok szkolny 2022/2023 realizowane jest bezgotówkowo
poprzez wpłaty na rachunek bankowy nr 68 1020 1042 0000 8202 0398 2857
odbiorca CUW w Żyrardowie
koniecznie podając imię, nazwisko ucznia, klasę, z dopiskiem LO Nr POLISY z okresem ochrony 01.09.2022-31.08.2023 r.
1054452269 – PZU Edukacja – SU 10.500 PLN – składka 26,00zł
1054452270 – PZU Edukacja – SU 12.000 PLN – składka 29,00zł
1054452273 – PZU Edukacja – SU 15.000 PLN – składka 38,00zł

W sprawach szczegółów dotyczących ubezpieczenia prosimy o kontakt:
Broker Ubezpieczeniowy Grażyna Zielińska, Aleja Partyzantów 7, 96-300 Żyrardów,
tel. 46 855 56 25 w. 201, 816 09 05 w.201, 816 09 06 w.201
tel. komórkowy biuro: 604 091 961
e-mail: broker-mkb@02.pl

Informacja administratora danych osobowych dla klienta

Bezskładkowa lista przystępujących OWU

Deklaracja przystąpienia do zbiorowego ubezpieczenia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA

Zakres Ubezpieczenia NNW