Pedagog

Anna Kubicka

pedagog szkolny
sala nr 6 (przed sekretariatem)
dyżury:

poniedziałki: 10:00 -15:30
wtorki: 13:30 – 15:30; 16:30 – 17:30
środy: 9:00 – 13:00
czwartki: 11:00 – 14:30
piątki: 9:00 – 13.00
w „dni otwarte” i dni zebrań rodziców – 17:00 – 18:30
do dyspozycji uczniów: adres mailowy pedagog@lo.zyrardow.edu.pl, metalowa skrzynka na końcu korytarza, na parterze, w pobliżu sali nr 15, telefon komórkowy: 501-572-640 w godzinach pracy, dziennik internetowy, MSTeams.

Pedagog szkolny jest osobą współpracującą z nauczycielami, dyrekcją, pracownikami niepedagogicznymi i rodzicami na rzecz i w interesie uczniów. Wspiera wszystkich, prowadzi mediacje, pomaga przyjrzeć się trudnościom ale i możliwościom, talentom.

Staram się nie kojarzyć tylko z kłopotami. Podążam za ciekawymi pomysłami uczniów, nauczycieli, rodziców wzbogacającymi życie szkolne. Współpracuję z instytucjami, w których nasi uczniowie mogą realizować swoje zainteresowania. Organizuję w szkole akcje charytatywne. Czasem męczę uczniów, nauczycieli i rodziców ankietami. Zastanawiam się z uczniami nad ich przyszłością zawodową po maturze i pracuję w wymianach międzynarodowych młodzieży (ERASMUS+)
Słowem – jestem zawodowym „pomagaczem” i bardzo to lubię. Najbardziej cenię sobie zaufanie ludzi. Zapraszam do siebie – choćby na pogaduszki.