Flash not detected
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie
Strona Główna Wtorek, Sierpień 23, 2016
Rekrutacja 2016

Regulamin rekrutacji uczniów na rok szkolny 2016/2017
Przedmioty w zakresie rozszerzonym
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

Film promocyjny
Dokumentacja szkolna

Rok szkolny 2016/2017


Wykaz podręczników dla klas pierwszych
Wykaz podręczników dla klas drugich
Wykaz podręczników dla klas trzecich
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
Statut szkoły

Program wychowawczy
Szkolny Program Profilaktyki
Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
Dla Rodziców

Konto Rady Rodziców
Zebrania z Rodzicami i Dni Otwarte
Pedagog szkolny
Psycholog Szkolny
Kalendarz na rok szkolny 2015/2016
Stop dopalaczom

Samorząd Uczniowski
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Grupa zamknięta

Nawigacja
Strona Główna
Kontakt
Nauczyciele i pracownicy szkoły
Filmoteka
Publikacje
Prace uczniów
Osiągnięcia
Galerie
Galeria

Dla maturzystów

LIPDUB

lipdub

90-lecie LO

Młode Pióra

Pogoda2014

Zakończenie roku 2015_2016

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
 dla uczniów klas I i II 

24 czerwca 2016 r. o godz. 9:00

Msza święta w Salezjańskiej Parafii pod wezwaniem Cyryla i Metodego odbędzie się

24 czerwca 2016 r. o godz. 8:00

Serdecznie zapraszamy!!!

dyplomy

Pangea

Uczniowie „Czerwoniaka” wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu matematycznego Pangea.

Pangea to darmowy konkurs matematyczny, którego celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie matematycznych zdolności wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: pierwszy odbywa się na terenie szkoły, do której uczęszcza uczestnik, drugi (finałowy) jest organizowany równolegle w Warszawie i Wrocławiu.

Tegoroczna, 3 już edycja konkursu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczniów z całego kraju. W pierwszym etapie zarejestrowano 120 635 uczestników.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie po raz pierwszy wzięli udział w Pangei w tym roku. Śmiało można powiedzieć, że odnieśli sukces w Konkursie. Do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowało się tylko 270 licealistów z całej Polski, a wśród nich aż troje naszych uczniów.

Podczas Gali konkursu, 20 maja 2016 roku, nagrody i wyróżnienia w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych odebrało 20 najlepszych finalistów z każdej kategorii. Wśród nagrodzonych byli dwaj tegoroczni maturzyści „Czerwoniaka”: Łukasz Młynarczyk, który zajął 13 miejsce oraz Filip Jagura – 18 miejsce.

Uroczystość była ukoronowaniem wytężonej pracy uczniów, a także nauczycieli i wychowawców, którzy pragną popularyzować matematykę oraz wyłaniać utalentowane młode umysły.

Sukcesy plastyczne

Sukcesy plastyczne.

 

 

W mijającym roku szkolnym trzy uczennice kl. I a wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami plastycznymi. Aneta Misiak zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży: „ Mozaika inspirowana kulturą i sztuka Armenii” oraz III miejsce w lokalnym konkursie „Przemysłowe dziedzictwo Żyrardowa widziane oczami mieszkańca”.

Z kolei w powiatowym etapie Międzynarodowego Konkursu pt. „Moja Przygoda w Muzeum” w swojej kategorii wiekowej I miejsce uzyskała Paulina Draniak, a II – Weronika Bielecka. Obie prace zostały wytypowane na etap ogólnopolski do Torunia i liczymy, że i tam zostanie doceniony talent naszych uczennic.

mc

Stypendium_2016

Jesteś uczniem gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej- daj sobie szansę, zawalcz o stypendium!!!

Rusza II edycja projektu pt.: "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017". W tegorocznej edycji samorząd województwa przeznaczył dla najzdolniejszych uczniów 641 stypendiów.

Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego ucznia wyniesie nie mniej niż 3800 zł. W przypadku ucznia niepełnosprawnego, kwota będzie wyższa o około 200 zł.

Aby wziąć udział w projekcie „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka" należy w terminie 13-30 czerwca br. zarejestrować na dedykowanym systemie informatycznym pod adresem www.oeiizk.waw.pl/stypendia/ wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami.

Wygenerowane z systemu wersje papierowe ww. dokumentów muszą zostać przesłane do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 15 lipca br. (decyduje data wpływu), na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa

Link do strony odnośnie przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka do ewentualnego wykorzystania - http://funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/jestes-uczniem-gimnazjum-lub-szkoly-ponadgimnazjalnej-daj-sobie-szanse-zawalcz-o-stypendium.html

Program Stypendialny 2016

Program Stypendialny POLISH ORPHANS CHARITY.

Regulamin Stypendium „Polish Orphans Charity”

  1. Stypendium Fundacji „Polish Orphans Charity” jest przyznawane dla dzieci uzdolnionych artystycznie i manualnie - będących sierotami lub półsierotami biologicznymi.

  2. Stypendium może być przyznane dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, tzn. pomiędzy pierwszą klasą szkoły podstawowej a klasą maturalną z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego.

  3. Stypendium przyznaje Fundacja POC, w formie uchwały popartej opinią Kapituły w skład której wchodzą trzej przedstawiciele Fundacji Polish Orphans Charity na Polskę oraz dwie osoby, wolontariusze wskazani przez Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

  4. Przewodniczącego kapituły wskazuje fundator czyli Fundacja Polish Orphans Charity.

  5. Fundacja przyznaje stypendia artystyczne o równowartości 1 tys. dolarów kanadyjskich każde. W wyjątkowych przypadkach Kapituła może przyznać wyższe stypendium ale nie przekraczającej kwoty 2 tys. dolarów kanadyjskich. Liczba przyznanych stypendiów jest uzależniona od ogólnej puli środków w danym roku kalendarzowym.

  6. Stypendium może być wykorzystane przez stypendystę tylko i wyłącznie na cele związane z rozwojem jego uzdolnień np. na zakup instrumentu muzycznego, zakup materiałów potrzebnych do pracy twórczej, wydanie katalogu, zorganizowanie wystawy lub opłacenie udziału w plenerze czy warsztatach. Wydatek ten musi być ujęty we wniosku o stypendium.

  7. Stypendium przyznaje Fundacja po przedstawieniu wniosku o przyznanie stypendium. Wnioski mogą składać sami zainteresowani, jak też przedstawiciele szkół artystycznych lub też środowisk lokalnych.

  8. Wniosek, aby został rozpatrzony, musi zawierać zarówno opis dokonań młodego twórcy, jego zamierzenia oraz zawierać opis sytuacji materialnej, w jakiej znajduje się zainteresowany.

  9. Dziedziny uzdolnień w jakich będą przyjmowane wnioski to: muzyka, malarstwo, grafika, fotografia, poezja, rzeźba tkactwo, a także w uzasadnionych przypadkach inne nie wymienione uzdolnienia.

  10. Kapituła w formie rekomendacji przedstawi osoby nominowane do uzyskania stypendiów, którym pomoc potrzebna jest najbardziej, bez względu na rodzaj ich uzdolnień.

  11. Stypendia wypłaca się poprzez refundację poniesionych kosztów lub przez opłacenie faktur lub poprzez dokonanie zakupu artykułu wskazanego przez stypendystę. Decyzja w tej kwestii podejmowana jest przez Kapitułę .

  12. Na mocy odrębnego porozumienia z Fundacją, obsługę finansową stypendiów realizuje samorządowa instytucja kultury pn. Wawerskie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Żegańskiej 1a, w Warszawie.

  13. Stypendia przyznaje się na rok kalendarzowy i muszą być rozliczone w terminie 30 dni od daty przyznania w danym roku kalendarzowym.

  14. Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków oraz przyznania stypendiów określa Kapituła w porozumieniu z Panią Prezes Fundacji Polish Orphans Charity.

  15. Wypełnione i podpisane wnioski należy przesłać na adres: Wawerskie Centrum Kultury ul. Żegańska 1a, 04 -713 Warszawa, z dopiskiem DANE OSOBOWE- STYPENDIA POC, w terminie do 30 czerwca dnia 2016 roku.

  16. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzje podejmować będą wspólnie w imieniu fundatorów: Przewodniczący Kapituły Krzysztof Gajewski i Dyrektor Polish Orphans Charity Edyta Krassowska /krassedyta@wp.pl/.

Dyrektor POC na Polskę

Edyta Krassowska

W załączeniu WNIOSEK do Programu Stypendialnego POLISH ORPHANS CHARITY

Polin

Mistrzostwa 2016_czerwiec

 

Czerwoniak reprezentantem województwa mazowieckiego na Mistrzostwach Polski Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi w dniach 14-17 czerwiec 2016.

Skład:

  • Natalia Gejcyg

  •  Marta Nitkiewicz

  • Martyna Sabatowska

  • Zuzia Szczepaniak

  • Daria Katarzyna Leja

  • Malwina Oskiera

  • Maja Scholastyka

  • Wrzodak Julia

  • Jagura Oliwia Antolak

Trener: Ciecharowski Michal

Terminarz:

środa 15/06/2016 godz. 11.00 Żyrardów - Działdowo

Godz. 18.00 Żyrardów - Polkowice

Czwartek 16/06/2016 Godz. 9.00 Żyrardów - Gdańsk

Trzymajcie kciuki.

Dopalacze_2016

Warsztaty na temat dopalaczy

I po warsztatach…

Nasza szkoła przez trzy dni od 6 do 8 czerwca 2016 gościła w swoich murach funkcjonariusza policji z KWP Kraków, który prowadziła warsztaty nt: „ Zagrożenia młodzieży, dopalacze, narkotyki, alkohol oraz inne substancje psychoaktywne”. W warsztatach uczestniczyli wszyscy uczniowie liceum. Dowiedzieli się o zagrożeniach związanych z nową generacją narkotyków niesłusznie nazywanych w powszechnym języku dopalaczami. Młodzież z zaangażowaniem i aktywnością słuchała o nowych środkach psychoaktywnych na polskim rynku i szkodliwych konsekwencjach ich stosowania, oglądała też filmy o odpowiedzialności w stawaniu się dorosłym.

A oto wrażenia uczniów:

Nasz klasa uczestniczyła w warsztatach, które prowadził funkcjonariusz policji z KWP w Krakowie. Rozmawiał on z nami na temat używek i substancji psychoaktywnych i dzięki temu, mogliśmy bliżej zapoznać się ze specyfiką ich działania. Spotkanie było prowadzone niezwykle ciekawie i zajmująco. Bardzo zaimponowała nam wiedza policjanta, a także sposób, w jaki opowiadał o używkach. Pokazał nam, z czego często składają się dopalacze oraz w jaki sposób się od nich ustrzec i nie dać się wciągnąć w nałogi. Mieliśmy okazję obejrzeć krótką prezentację pokazującą, jak narkotyki wpływają na ludzki organizm i jak bardzo niszczą człowieka, co na wielu z nas zrobiło duże wrażenie.

Jednak największą niespodzianką była dla nas troska, jaką okazał nam krakowski funkcjonariusz. Jako osoba bardzo długo będąca w wydziale narkotykowym, wiedział doskonale, jak czasami niewiele trzeba, by wpaść w błędne koło nałogów. Te zajęcia wiele nas nauczyły i pozwoliły inaczej spojrzeć na używki. Dzięki nim lepiej rozumiemy sposób ich działania i możemy z jeszcze większą stanowczością powiedzieć „nie” narkotykom.

Klasa Ia

Przeszkoleni zostali również rodzice, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni. Mieli oni możliwość obejrzenia tego, jak wyglądają narkotyki, czego młodzież używa do ich przechowywania i aplikowania. Rozmawiali również na temat mechanizmów tworzenia się grup przestępczych zajmujących się produkcją i rozpowszechnianiem tychże substancji.

Jesteśmy jedyną społecznością szkolną w mieście, która tak kompleksowo została przeszkolona w tej tematyce. Dzięki warsztatom podnieśliśmy świadomość szkodliwości używania nowoczesnych narkotyków oraz zagrożeń związanych z wyspecjalizowanymi grupami przestępczymi, które zajmują się produkcją takich środków.

Magdalena Bylica-Pawlak psycholog

NAUCZYCIEL JEDZIE DO CERN

NAUCZYCIEL JEDZIE DO CERN

Z radością i dumą informuję, że po raz drugi otrzymałam grant na udział w Letniej Szkole dla Nauczycieli Fizyki Szkół Średnich w CERN, która w tym roku będzie się odbywała w dniach 3-23 lipca.

W zajęciach będzie uczestniczyło 35 nauczycieli z 31 krajów świata. Po raz pierwszy brałam udział w takiej szkole w roku 2002 i było to jedno z najbardziej inspirujących wydarzeń w moim życiu.

CERN to największy i najważniejszy na świecie instytut fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, położony na granicy szwajcarsko-francuskiej pod Genewą. Jest instytucją międzynarodową, do której należy dwadzieścia państw, między innymi Polska. Jako jedno z pierwszych wspólnych europejskich przedsięwzięć stał się modelowym przykładem międzynarodowej współpracy.

Najważniejszym urządzeniem pracującym w CERN jest największy na świecie akcelerator cząstek elementarnych – Wielki Zderzacz Hadronów (LHC), uruchomiony w 2008 w 27-kilometrowym podziemnym tunelu po poprzednim akceleratorze. Akcelerator ten przyspiesza wiązki przeciwbieżne protonów lub ciężkich jonów, których tory zakrzywiają nadprzewodzące elektromagnesy chłodzone ciekłym helem do temperatury minus 271,050C, przez które płynie prąd o natężeniu ponad 11 tysięcy amperów. Przyspieszane cząstki pokonują 27-kilometrowy tor około 11 tysięcy razy na sekundę. Za pomocą tego urządzenia naukowcy starają się zrozumieć proces powstawania Wszechświata oraz wniknąć w najgłębszą strukturę materii.

Poza działalnością naukową, CERN prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, zarówno dla nauczycieli, uczniów i studentów, jak i indywidualnych osób niezwiązanych z fizyką. Od roku 1998 organizuje Letnią Szkołę dla Nauczycieli Fizyki Szkół Średnich – trzytygodniowy kurs metodyczny, na który zaprasza nauczycieli z całego świata, typowo po jednym przedstawicielu z danego kraju. Zajęcia odbywają się po angielsku i są prowadzone przez fizyków światowej sławy, z noblistami włącznie, nie tylko związanych na stałe z CERN, ale także z innymi ośrodkami na świecie, jak na przykład DESY czy FERMILAB. Zwycięscy aplikanci z krajów członkowskich CERN otrzymują grant w wysokości 2500 franków na pokrycie wydatków związanych z podróżą do Genewy oraz pobytem w instytucie.

Danuta Czyżewska

Brawo Natalia!

Brawo Natalia!

Natalia Wiktorowicz z klasy IIB zajęła III miejsce w VI Mazowieckim Konkursie Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL – Lieder – Wettbewerb w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

W dniu 2 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbył się Koncert Galowy Konkursu, podczas którego podano oficjalne wyniki, wręczono dyplomy i nagrody. Wszyscy Laureaci zaprezentowali się ponownie zgromadzonej licznie widowni. Natalia zaśpiewała piękną piosenkę Ivonne Catterfeld: „Lieber so”.

Podziękowania i dyplomy wręczono również nauczycielom języka niemieckiego za zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie uczestników do konkursu.

Ewa Fatalska

Strona 1 z 65 1 2 3 4 > >>
Godzina
BIP
@-learning

Sponsor

Szkoła Przyjazna Zdrowiu

SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Projekty

Młody Obywatel
Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej
Solidarność była kobietą
Wyzwania wobec inności

Europejskie projekty partnerskiej współpracy szkół

Szkolna fabryka inicjatyw - równe obywatelstwo
Przedsiębiorczość naszym paszportem do przyszłości
Przez pieśni i tańce ludowe poznajemy kulturę narodów europejskich
Zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe środowisko

Doradca metodyczny

Doradca metodyczny Miasta Żyrardów

Kontakt
Formy współpracy
Oferta współpracy
Formy i obszary pracy
Polecane tematy


AKTUALNOŚCI

NEW Kongres Polskiej Edukacji
Po co nauczyciel jedzie do Paryża?
Analiza gender STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI NA LATA 2007-2013 opracowanej w sierpniu 2005 przez MEN
Pytania inspirujące do tworzenia regulaminu realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum
Erasmus

 Erasmus - Sztuka nie zna granic

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie
Przyjaciół i Absolwentów
LO im. S. Żeromskiego
Nasz Czerwoniak

Stowarzyszenie

 Zaproszenie do współpracy
 Statut Stowarzyszenia

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Lokalizacja LO

Pokaż Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie na większej mapie
IT Szkoła

Klub Gier Planszowych

KLUB GIER PLANSZOWYCH I KARCIANYCH GROTA

spotkania w piątki od 18-23
wejście główne Liceum
obowiązkowo obuwie na zmianę

organizator-Game Master Jakub Lament
kontakt: kubalament@poczta.onet.pl
adres strony: grotazyrardowska.pl.tl

Wymiana międzynarodowa
Wizyta w Danii
Galeria zdjęć z pobytu w Polsce