,,Pamięć nie wyklucza”.

W dniu 9 Lutego 2023 roku inicjatywy Bożeny Gąsiorowskiej nauczycielki, edukatorki oraz liderki Mazowieckiej Grupy Forum Dialogu klasa 1A,1C, 2D naszego liceum, młodzież z Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 oraz klasa pod opieką P. Ewy Żukowskiej wzięły udział w wydarzeniu projektowym ,,Pamięć nie wyklucza”. Było to przedsięwzięcie, odbywające się na cmentarzu żydowskim pod Pomnikiem Zagłady ok. 3000 mieszkańców przedwojennego Żyrardowa. Projekt rozpoczął się ceremonią upamiętnienia osób dorosłych i dzieci, deportowanych z naszego miasta od 4 do9 lutego 1941 roku i zmarłych w tym roku w getcie warszawskim z głodu, chorób i wycieńczenia.

W spotkaniu uczestniczył Lucjan Krzysztof Chrzanowski Prezydent Miasta, dyrektorzy i nauczycielki wymienionych szkół i wielu przedstawicieli lokalnych instytucji kultury oraz zainteresowani ceremonią mieszkańcy miasta. Z idei ,,Pamięć nie wyklucza” wynika, że chcielibyśmy, żeby w kalendarzu imprez lokalnych, upamiętniających wydarzenia historyczne znalazł się termin, wskazujący dzień, w którym społeczność miasta (w tym my) będzie mogła pod Pomnikiem Zagłady wyrazić współczucie dla tragicznego losu ofiar nazistów i pomyśleć o nich z szacunkiem.

Na wydarzenie składało się odczytanie imion ofiar, w którym uczestniczyli niemal wszyscy ; czytanie fragmentów wspomnień-związanych z żyrardowskim gettem, wierszy Irit Amiel i fragmentu mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk oraz rytuał przygotowany przez uczniów- zapalenie ,,światełek pamięci”; złożenie białych róż na pomniku; otulenie drzewa szalikiem (na wzór tałesu); zapalenie znicza oraz wypuszczenie białych balonów-,,obłoków pamięci” symbolizujących pamięć o niewinnych ofiarach i wzruszenie ich losem. Są plany, w tym roku, upamiętnienia wszystkich znanych i nieznanych ofiar. Ceremonię uświetniło piękne wykonanie przez naszego absolwenta Szymka Kowalskiego kompozycji “Mój Żyrardów ” Henryka Wagnera -ocalonego, który dzieciństwo i młodość spędził w przedwojennym Żyrardowie. W spotkaniu wziął udział Bogdan Turek-Ocalony z Żyrardowa.