Jadą do Brukseli, bo odnaleźli Europę na swojej ulicy…

Zakrzewska Gabriela, Szmigielska Małgorzata, Wojtkowski Aleksander, Kunda Aleks i Kowalewska Aleksandra uczennice i uczniowie LO im. S Żeromskiego w Żyrardowie zakwalifikowali się do ogólnopolskiego finału projektu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży Europa z naszej ulicyi ich prezentacja autorsko opracowanego tematu podbiła serca jury, w nagrodę pojadą na 4 dni do Brukseli, by odwiedzić Europarlament i inne instytucje Unii Europejskiej.

Jury tworzyły osoby związane z filmem, dziennikarstwem, animacją kultury, przedstawiciele instytucji UE, osoby prowadzące edukację o UE oraz przedstawiciele instytucji edukacyjnych związanych z doskonaleniem nauczycieli. Cały program i ten konkretny projekt miał na celu: odkrywanie przez młodzież wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i społecznego, rozwój postawy życzliwości, otwartości i lepszego rozumienia innych narodowości, edukowanie o Unii Europejskiej oraz rozwój kompetencji społecznych młodzieży.

Najwięcej możliwości czerpania z zasobów FDiM daje udział w jej programach i projektach, z czego zwycięska grupa skorzystała dzięki inicjatywie Gabrysi Zakrzewskiej– radnej Młodzieżowego Sejmiku przy mazowieckim UM. Fundacja inicjuje różnego typu aktywność dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym- tak jak w tym przypadku. W konkursie doceniono wykazanie związku zaprezentowanej tematyki z celami konkursu, aktualność zaprezentowanego projektu, znajomość tematu, umiejętność pracy wspólnej, atrakcyjność formy prezentacji, możliwość zaprezentowania projektu we własnych środowiskach.

Fundacja stara się pomagać liderom organizacji społecznych, nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz tym wszystkim, którym zależy na rozwoju młodych ludzi, by stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne.

Laureaci konkursu, po powrocie z Brukseli, będą mieli za zadanie przedstawienie nagrodzonych projektów we własnym środowisku. Część pracy tej grupy była już zaprezentowana jako reportaż na stronie szkoły-Co świszczy między lnem a czerwoną cegłą?”. Pomysłów w grupie co niemiara. Zanim uczennice i uczniowie opracowali jego koncepcję przeprowadzili wywiady z osobami zajmującymi się zawodowo i z pasji ochroną i popularyzowaniem lokalnego dziedzictwa. Młodzież dziękuje za współpracę panu Jackowi Czubakowi i Jerzemu Kwaczyńskiemu oraz pani Barbarze Rzeczyckiej. Oraz uczniom naszego liceum, którzy włączyli się do wywiadów oraz absolwentowi Jakubowi Wacławkowi, który wniósł do projektu genderową jakość, na którą jury zwróciło uwagę. Opiekunem merytorycznym grupy była edukatorka, nauczycielka i pasjonatka Żyrardowa –Bożena Gąsiorowska. Sukces grupy skomentowała z wyrazami podziwu i szacunku dla energii uczniów i uczennic, zdolności organizacji skutecznej pracy pod presją czasu i w nowym zespole. To była prawdziwie młodzieżowa obywatelska inicjatywa, oby takich więcej, bo to daje nadzieję na prawdziwy rozwój społeczny.