Jakub Smolarek z 2c laureatem 52. Olimpiady Biologicznej

W poniedziałek 24 kwietnia 2023 roku, zostały ogłoszone wyniki zawodów centralnych 52. Olimpiady Biologicznej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Zaszczytny tytuł laureata zdobył uczeń klasy 2c Jakub Smolarek – podopieczny mgr Marioli Wencel. 

Po trudnych zmaganiach praktycznych w pracowniach: botanicznej, zoologicznej, biochemicznej oraz statystyki i filogenetyki,   z powodzeniem obronił swoją pracę badawczą i świetnie rozwiązał test końcowy z biologii ogólnej.   Ten sukces przełoży się na realizację marzeń i wybór renomowanej uczelni w Polsce.   Gratulujemy!