Rekrutacja – istotne terminy

21 lipca 2023 r. zostaną podane listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie.

Kandydaci, którzy znajdą się na listach zakwalifikowanych do LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie w terminie do 21 do 26 lipca 2023 r. do godz. 15:00 potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia w liceum:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły i
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz
– wypełniony Kwestionariusz

27 lipca 2023 r. godz. 14:00 zostaną ogłoszone Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie.

W przypadku wolnych miejsc kandydaci, którzy nie znaleźli się na listach przyjętych do LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie mogą uczestniczyć w Rekrutacji uzupełniającej składając podanie