Rekrutacja uzupełniająca

Od 28 lipca do 8 sierpnia do godz. 15.00 trwa Rekrutacja uzupełniająca. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie w Rekrutacji podstawowej mogą uczestniczyć w Rekrutacji uzupełniającej składając podanie

9 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00 zostaną podane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie w Rekrutacji uzupełniającej.

Kandydaci, którzy znajdą się na listach zakwalifikowanych w Rekrutacji uzupełniającej do LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie w terminie od 9 do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00 potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia w liceum:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły i
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz
– wypełniony Kwestionariusz

11 sierpnia 2023 r. godz. 14:00 zostaną ogłoszone Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie w Rekrutacji uzupełniającej.