Świetne wyniki matury w 2022 roku!

W roku szkolnym 2021/2022 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego ukończyło 129 uczniów, wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego.

W dniu 5 lipca 2022 świadectwa dojrzałości odbierze 127 absolwentów co daje zdawalność egzaminu na poziomie 98,5%.

Osoby, które nie otrzymały świadectwa mają prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się 23 sierpnia 2022.

Tegoroczni maturzyści uzyskali 38 wyników na poziomie 100 % – w tym:

  • z matematyki na poziomie podstawowym 11,
  • z języka angielskiego na poziomie podstawowym 23,
  • z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym – 3,
  • z historii – 1.

 Średni wynik z egzaminów na poziomie podstawowym wyniósł:

  • Język polski – 60,67%
  • Matematyka – 80,50%
  • Język angielski – 88,13%