„Mistrzyni Szymborska” – konkurs

Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Mistrzyni Szymborska”. Żeby przybliżyć naszym licealistom postać naszej noblistki przygotowaliśmy tablice z ciekawostkami o Wisławie Szymborskiej oraz z cytatami z jej twórczości.

Ogłaszamy konkurs dla naszej szkolnej społeczności na kolaż z lepiejem. Rozwiązanie konkursu nastąpi podczas Stefanek. Planujemy też inne niespodzianki – informacje wkrótce.

Regulamin konkursu szkolnego na LEPIEJE

W konkursie połączymy umiejętność tworzenia krótkiej formy literackiej zwanej „lepiejem”* z metodą kolażu (wyklejanki).

Ogłaszamy konkurs na najciekawszy, najbardziej kreatywny LEPIEJ na wzór utworów Wisławy Szymborskiej.

 1. Prace w formie A4 lub A3 wykonujemy do 10 listopada 2023
 2. Praca może być wykonana indywidualnie lub zespołowo. Do pracy dołączamy metryczkę z informacjami o autorze/autorach: imię, nazwisko klasa.
 3. Prace konkursowe oddajemy do biblioteki szkolnej.
 4. Ocenie podlega:
 • estetyka
 • trafność obserwacji współczesnego świata
 • kreatywność
 • ujęcie tematu
 • oryginalność
 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.
 2. Rozwiązanie konkursu nastąpi 24.11.2023.

Zachęcamy do wspólnej zabawy.

*LEPIEJ – krótki, jednozdaniowy, często nonsensowny, groteskowy wierszyk, standardowo składający się z dwóch wersów. Pierwszy wers zaczyna się przysłówkiem „lepiej” lub przymiotnikiem “lepszy, lepsza, lepsze”, a drugi spójnikiem „niż” lub „niźli”. Standardowo każda z obu linijek lepieja zawiera 8 sylab.

„Lepiej mieć horyzont wąski,
niż zamawiać tu zakąski.”
(W. Szymborska)