Awans w rankingu Perspektyw o 115 pozycji!

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie to szkoła z tradycjami i wysokimi standardami nauczania. W tym roku szkoła potwierdziła swoją renomę, zdobywając Srebrną Tarczę w prestiżowym rankingu Perspektyw 2024. Jest to wynik godny podziwu i uznania, ponieważ szkoła znalazła się w gronie najlepszych liceów w Polsce na 259 pozycji i 74 miejscu w województwie mazowieckim.
W rankingu wyników maturalnych osiągnęła 267 miejsce oraz znalazła się wśród 200 szkół olimpijskich, plasując się na 152 miejscu. Jest to jedyne liceum z powiatu żyrardowskiego, które zostało sklasyfikowane w tym rankingu.

Srebrna Tarcza jest odznaką jakości, która świadczy o wysokim poziomie kształcenia i sukcesach uczniów w olimpiadach i maturach. Kapituła Rankingu Perspektyw brała pod uwagę zarówno wyniki matur z przedmiotów podstawowych i dodatkowych, jak i osiągnięcia olimpijskie uczniów. Szkoła może się pochwalić dwoma laureatami i dwoma finalistami olimpiad przedmiotowych, a także wysokimi średnimi wynikami maturalnymi. W tym roku średnia wyników maturalnych z przedmiotów obowiązkowych wyniosła 89,57%, a z przedmiotów dodatkowych 54,61%.
Srebrna Tarcza jest także dowodem na zaangażowanie i profesjonalizm nauczycieli, którzy dbają o rozwój i wsparcie swoich uczniów. Tak wysoki wynik uzyskany w rankingu nie byłby możliwy bez ogromnego wkładu pracy nauczycieli, uczniów i osób współpracujących z liceum. Nauczyciele szkoły są nie tylko wykwalifikowanymi specjalistami w swoich dziedzinach, ale także pasjonatami i mentorami, którzy inspirują i motywują uczniów do dalszego rozwoju. Wysoka pozycja w rankingu jest źródłem dumy i satysfakcji dla całej społeczności szkolnej, która tworzy przyjazną i kreatywną atmosferę w Czerwoniaku.

Uczniowie szkoły nie tylko uczą się i osiągają sukcesy naukowe, ale także biorą udział w wielu ciekawych projektach, konkursach, warsztatach i wydarzeniach kulturalnych. Szkoła stawia na rozwój zainteresowań i talentów uczniów. Dba o integrację i współpracę między uczniami, nauczycielami i rodzicami, organizując różne inicjatywy i akcje społeczne. Tytuł Srebrnej Szkoły 2024 jest nie tylko nagrodą, ale także zachętą do dalszego podnoszenia jakości kształcenia i osiągania kolejnych celów.