Nasi uczniowie w Sejmie RP

We wtorek 9 stycznia uczniowie klasy 1a i 1c uczestniczyli w wycieczce do Sejmu RP.
W trakcie wizyty licealiści wysłuchali wykładu na temat historii polskiego parlamentaryzmu oraz poznali jego dzieje współczesne. Pani przewodnik opowiedziała nam o pracy posła oraz oprowadziła po gmachu Sejmu. Uczniowie mieli okazję zasiąść w ławach Sali Posiedzeń, odwiedzili Senat, a także Hall Główny, na którym znajduje się tablica upamiętniająca posłów II Rzeczpospolitej poległych w czasie II wojny światowej oraz tablica upamiętniająca ofiary Katastrofy Smoleńskiej.
Na zakończenie uczniowie otrzymali upominki przygotowane przez Wszechnicę Sejmową.