Drugi projekt Tolerance Olga Lengyel Institut „Tkanie pamięci”

19 kwietnia 1943 wybuchło w getcie warszawskim powstanie. Ta data jest upamiętniona uroczyście obchodzoną rocznicą. Społeczność szkolna już od wielu lat bierze udział w akcji Muzeum Polin Łączy nas pamięć-Żonkile.
Tym razem to kolejne zadanie w projekcie Tkanie pamięci. Uczniowie i uczennice z trzech klas naszego liceum pod opieką Agaty Lepieszki- Niewiadomskiej, Elżbiety Żaboklickiej i Bożeny Gąsiorowskiej akcję rozdawania w mieście żonkili rozpoczęli pod pomnikiem- macewą stojącą w centrum miasta.
Tam razem z prezydentem Adamem Lemieszem uczciliśmy minutą ciszy tragiczny los powstańców, złożyliśmy wieniec i przypomnieliśmy sobie okoliczności towarzyszące tym tragicznym zdarzeniom w 1943 roku. Była to dobra okazja, by przypomnieć, że los bohaterów getta podzieliło pięciu żyrardowskich Żydów znanych z nazwiska. Potem młodzież rozdała około 200 żonkili mieszkańcom miasta, spotykając się z życzliwym odbiorem jej zaangażowania. Młodzi sprawdzili się jako wolontariusze akcji Łączy nas pamięć.