Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele “Czerwoniaka”

Rada Rodziców naszego Liceum podpisała z Fundacją AVE z siedzibą w Warszawie porozumienie. Celem Porozumienia jest wspólne działanie na rzecz pozyskania funduszy z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), służących do realizacji celów statutowych celów Rady Rodziców, wynikających z ustawy Prawo oświatowe, statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie i Regulaminu Rady Rodziców.

Rada Rodziców przeprowadza w lokalnym środowisku akcję promującą przekazanie 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2023 na rzecz Fundacji AVE – organizacji pożytku publicznego – nr KRS: 0000229157.

Prosimy Państwa o wpisanie w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego (PIT 28 poz. 253, PIT 36 poz. 522, PIT 36L poz.174, PIT 37 poz. 149, PIT 38 poz. 66, PIT 39 poz. 50): „RR LO Żyrardów”. Na podstawie tak oznakowanych wpłat Fundacja dokona ich zewidencjonowania i jeszcze w 2024 roku przekaże zgromadzoną kwotę na konto bankowe Rady Rodziców.

Jednocześnie dziękujemy za przekazane środki finansowe z rozliczenia za 2022 rok, informujemy, iż za nie zakupione zostały za łączną kwotę 3.816,06 złotych:
– stroje sportowe dla drużyny dziewcząt 15 zestawów do koszykówki;
– stroje sportowe dla drużyny chłopców 14 zestawów;

Z góry dziękujemy za wpłaty!!!
Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Rodziców
Małgorzata Kotyńska